باسلام قصدثبت شرکت تعاونی چندمنظوره که درزمینه کشاورزی دام وطیور …

پرسش

باسلام قصدثبت شرکت تعاونی چندمنظوره که درزمینه کشاورزی دام وطیور وماکیان شیلات ….. فعالیت داشته باشد رادارم تعداد اعضای خانواده ام ۵ نفر وشرکت خاص میباشد خواهشن راهنمایی بفرمایید ممنون

0
farhad.barati54@ gmail.com 6 ماه 0 پاسخ ها 111 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse