با سلام برای رتبه بندی و تاسیس یک شرکت مهندسین مشاور …

پرسش

با سلام
برای رتبه بندی و تاسیس یک شرکت مهندسین مشاور با رسته آب کدام رشته های تحصیلی مورد نیاز است؟ یعنی باید اعضا شرکت کدوم رشته های تحصیلی باشند؟؟
تشکر

0
behnamt69 2 هفته 0 پاسخ ها 14 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse