با سلام.بنده یک شرکت تعاونی ثبت کرده ام. در حال …

پرسش

با سلام.بنده یک شرکت تعاونی ثبت کرده ام. در حال حاضر میخواهم شرکت را از شهرستان به تهران انتقال بدهم. در سامانه ثبت اسناد برای اصلاح ماده 4 اساسنامه (تعییر حوزه فعالیت) در بخش نوع تصمیم سامانه گزینه ای وجود ندارد فقط یک گزینه تغییرمحل(تغییر نشانی از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر) وجود دارد.
من یکبار سامانه را کامل پر کرده و تایید کردم. در جواب درخواست بنده مغایرت در تصمیمات صورتجلسه و تصمیمات ثبت شده در سامانه اعلام شده.
لطفا راهنمایی نمایید.
با تشکر

0
safaei 5 ماه 0 پاسخ ها 96 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse