با سلام من با سهام 7 درصد عضو هیئت مدیره …

پرسش

با سلام من با سهام 7 درصد عضو هیئت مدیره یک شرکت سهامی خاص بودم.بدهی مالیاتی شرکت تا حدی ب عهده من است حساب من راهم مسدود کرده اند.آیا باید از اموال شخصی بدهم؟

0
محدثه 1 ماه 0 پاسخ ها 27 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse