برای دانش بنیان شدن شرکت هایی که در حوزه خدمات …

پرسش

برای دانش بنیان شدن شرکت هایی که در حوزه خدمات تجاری سازی فعالیت می‌کنند، آیا این خدمات تنها باید به شرکت های ارائه شود که دارای محصولات دانش بنیان هستند؟ چه معیاری برای ارزیابی خدمات تجاری سازی وجود دارد؟

in progress 0
marjant 1 ماه 0 پاسخ ها 25 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse