سلام اگر در اساسنامه شرکت سهامی خاص، برای انتقال سهام، محدودیت …

پرسش

سلام
اگر در اساسنامه شرکت سهامی خاص، برای انتقال سهام، محدودیت موافقت هیئت مدیره یا مجمع نباشد و هرکس آزادنه سهامش را منتقل کند. برای ثبت انتقال چه مدارکی باید به اداره ثبت ارائه دهیم.

ممنون

in progress 0
آراد 3 ماه 1 پاسخ 77 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. سلام دوست عزیز در نقل و انتقال شرکت سهامی خاص شما میبایستی یک نسخه از صورتجلسه را جهت مفاصا حساب به دارایی برده و تایید دارایی را داشته باشید.

    ثبت خوارزمی 44022011

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse