سلام با چند شریک فارم پروشی راه انداختیم میخاسم بدونم چجوری …

پرسش

سلام

با چند شریک فارم پروشی راه انداختیم میخاسم بدونم چجوری ب ثبتش برسونیم مدارک و هزینه ای ک اخذ میکنید برای گرفتن مجور وثبت شرکت چقدره؟

0
hoseyn70 5 روز 0 پاسخ ها 7 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse