سلام.بعد از ۵سال سابق درآمد شرکت تعاونی روستایی از طرف …

پرسش

سلام.بعد از ۵سال سابق درآمد شرکت تعاونی روستایی از طرف دولت یا همون تعاونی روستایی مرکز استان حقوق داده میشود

0
عادل 2 هفته 0 پاسخ ها 15 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse