سلام در آزمون ثبت اسناد برای شهرستان من ۱ نفر …

پرسش

سلام در آزمون ثبت اسناد برای شهرستان من ۱ نفر مورد نیاز هست سوالم این بود ک اگر فقط یک نفر قبول بشن و این شخص در مصاحبه و گزینش رد بشه دیگه کسی نیست ک جایگزینش بشه و هر چند سال یکبار این ازمون برگزار میشه

0
sl_razavi@yahoo.com 6 ماه 0 پاسخ ها 165 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse