سلام و روز شما بخیر. برای ثبت اختراع، اگر طرح …

پرسش

سلام و روز شما بخیر. برای ثبت اختراع، اگر طرح ما هنوز ثبت نشده باشد و در مرحله اظهارنامه باشد و بخواهیم یک نفر به تعداد مالکین یا مخترعین اضافه کنیم چه باید بکنیم؟ متشکرم

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

in progress 0
کوچکی 1 ماه 1 پاسخ 42 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse