پرسش
سلام ووقت بخیر شرکت ما درتهران ثبت شده ودرشهرک صنعتی اشتهارد زمین اخذ وسوله ساخته است ولی بدلایل مختلف فعالیت نداشته وکداقتصادی نگرفته است وحساب بانکی هم ندارد وتغییراتریمی  هم تا بحال انحام نشده درسال۱۳۸۶ پایان کار موقت ۳ماهه ساخت سوله ازطرف دفترشهرک اشتهارد اخذ ولی ...
0
Alifazeli 1 هفته 0 پاسخ ها 15 نمایش

پرسش
چندسالی در تولید ضدیخ تجربه دارم درحال حاضر میخواهم فعالیت قانونمندی داشته باشم چه باید بکنم  ایا شرکت ثبت کنم تقاضای برند کنم یامجوز این فعالیت را چگونه باید کسب کنم
in progress 0
afshin3843 2 هفته 0 پاسخ ها 15 نمایش