پرسش
سلام من به تازگی شرکت مسولیت محدود ثبت کردم کار من نمایندگی تجهیزات پزشکی ،من شرکتم در بروجرد ثبت کردم ولی قراره فعالیتم توی کردستان باشه با توجه به اینکه کارهای من همه قردادی برای امور مالیاتی و کد اقتصادی ...
0
گودرزی 1 ماه 0 پاسخ ها 53 نمایش