با سلام برای رتبه بندی و تاسیس یک شرکت مهندسین مشاور …

پرسش

با سلام
برای رتبه بندی و تاسیس یک شرکت مهندسین مشاور با رسته آب کدام رشته های تحصیلی مورد نیاز است؟ یعنی باید اعضا شرکت کدوم رشته های تحصیلی باشند؟؟
تشکر

0
behnamt69 3 ماه 0 پاسخ ها 62 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse