با سلام اینجانب محمد زنگویی هستم دانشجوی لیسانس …

پرسش

با سلام اینجانب محمد زنگویی هستم دانشجوی لیسانس رشته اب خیز داری کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر می خواستم که در جشنواره خوارزمی من را شرکت دهید و به شماره موبایل من اطلاع دهید 09916848376


مدارک
0
Mohammad 2 هفته 0 پاسخ ها 20 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse