مراحل خروج مدیر عامل و عضو هیئت مدیره از شرکت …

پرسش

مراحل خروج مدیر عامل و عضو هیئت مدیره از شرکت چیست؟و تمامی مالیات و … آیا با خروج شخص صرفاً در تعهد شرکت باقی می ماند؟

in progress 0
علی حسینی1 6 ماه 1 پاسخ 166 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. سلام دوست عزیز

    خروج افراد بسته به نوع شرکت که محدود یا خاص باشد متفاوت است… در مسئولیت محدود بر عهده مدیرعامل و در سهامی خاص تمامی اعضا بر اساس میزان سهامشان مسئول اند

    ثبت خوارزمی 44022011

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse